Ing. Ján KRTA

Ján

Telefón: 0904 991 446
E-mail: jan.krta@staremesto.sk
Politická príslušnosť: KDH
Volebný obvod: 7
Komisie: KONA, KODO
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 7
Ulice: Americké nám., Anenská, Banskobystrická, Belopotockého, Benediktiho, Bernolákova, Björnsonova, Blumentálska, Fazuľová, Floriánske nám., Imricha Karvaša, Jozefská, Justičná, Karadžičova, Kmeťovo nám., Krížna, Legionárska, Lehotského, Májkova, Mickiewiczova, Mýtna, Námestie 1.mája, Námestie Martina Benku, Námestie slobody, Poľská, Povraznícka, Radlinského, Slovanská, Šancová, Školská, Škovránčia, Tabaková, Vazovova, Wilsonova, Záhradnícka, Záhrebská, Žilinská