Ing. Kamil PROCHÁZKA

Kamil

Telefón: 0903 710 888
E-mail: horaren@zutom.sk
Politická príslušnosť: Nezávislý
Volebný obvod: 4
Komisie: KOVE, KOŽI, KODO
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 4
Ulice: Bartókova, Bôrik, Buková, Čmelovec, Drotárska cesta, Dvořákovo nábrežie, Fialkové údolie, Haydnova, Hradné údolie, Hrebendova, Inovecká, Jančova, Jurovského, Kráľovské údolie, Lipová, Lubinská, Malá, Medzierka, Mlynská dolina, Mozartova, Mudroňova, Na Hrebienku, Na kopci, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Nad lomom, Pod Bôrikom, Pod vinicami, Pri hradnej studni, Radvanská, Révová, Riznerova, Rubinsteinova, Slávičie údolie, Slepá, Staroturský chodník, Strmá cesta, Svetlá, Tichá, Údolná, V záhradách, Vetvová, Vrchná, Žižkova