Ing. Martin BORGUĽA

Martin

Telefón: 0905 803 527
E-mail: martin@borgula.sk
Politická príslušnosť: SMER-SD
Volebný obvod: 8
Komisie: KONA, KODO
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 8
Ulice: Bottova, Čulenova, Dobrovičova, Dostojevského rad, Dunajská, Gajova, Grösslingová, Chalupkova, Chorvátska, Jakubovo nám., Karadžičova, Klemensova, Košická, Krupkova, Landererova, Lazaretská, Lomonosovova, Lužická, Malý trh, Mlynské nivy, Moskovská, Odborárske námestie, Olejkárska, Poľná, Pribinova, Sasinkova, Strážnická, Šoltésovej, Továrenská, Ul. 29. augusta