Inšpektori verejného poriadku

Základnou povinnosťou staromestských inšpektorov verejného poriadku je kontrolovať udržiavanie poriadku, čistoty a hygieny na uliciach a ďalších verejných priestranstvách na území Starého Mesta. Možno ich kontaktovať prostredníctvom mobilných telefónov.

Číslo obvodu Názov územného obvodu Inšpektor verejného poriadku Tel. číslo

1

Historické jadro Vladimír Skokňa 0903 429 090

2

Bôrik

Ing. Mária Stanová
Peter Svitek

0910 853 468
0911 403 980

3

Partizánska ul. Ing. Mária Stanová
Vladimír Skokňa
0910 853 468
0903 429 090

4

Drotárska cesta Peter Svitek 0911 403 980

5

Patrónka Peter Svitek 0911 403 980

6

Slavín Peter Svitek
Ing. Mária Stanová
0911 403 980
0910 853 468

7

Žilinská ul. Katarína Plvanová 0903 429 001

8

Obchodná ul. Vladimír Skokňa
0903 429 090

9

Dunajská ul. Katarína Plvanová 0903 429 001

 

Po kliknutí na názov územného obvodu sa zobrazia ulice a námestia územného obvodu.