Investičná činnosť v roku 2011

Názov Začiatok Ukončenie Cena
Budova MÚ- elektroinštalačné práce 4NP 18.8.2011 14.10.2011 12 530,47 €
Budova MÚ- dodávka a inštalácia klimatizácie 4NP 10.8.2011 16.9.2011 14 364,00 €
Budova MÚ- prestavba kancelárskych priestorov 4NP 10.8.2011 14.9.2011 21 027,41 €
Štefanikova 25 – rekonštrukcia elektroinštalácií 14.10.2011 21.10.2011 8 359,02 €
Štefanikova 25 – rekonštrukcia havarijného stavu ÚK a soc. zariadení 14.10.2011 18.10.2011 13 492,84 €
Štefanikova 25 – rekonštrukčné stavebné práce 14.10.2011 19.10.2011 21 557,80 €
Štefanikova 25 – rekonštrukčné práce na havarijnom stave strechy 14.10.2011 20.10.2011 3 957,85 €
Pisztoryho palác – vybudovanie nových WC 12.12.2011 15.12.2011 17 694,35 €
Odborný posudok zavlhnutia stavebných konštrukcií objektu Pisztoryho paláca s návrhom sanácie vlhkosti 7.6.2011 14.7.2011 2 900,00 €
Rekonštrukcia Šoltésovej ul. a chodníkov 12.10.2011 24.11.2011 75 500,00 €
Rekonštrukcia Šoltésovej ul. a chodníkov - inžiniering 22.9.2011 16.10.2011 500,00 €
ZŠ Hlboká – oprava rímsy a časti fasády - PD  30.12.2011 10.1.2012 6 480,00 €
MŠ Gorazdova - vstavba podkrovia a rekonštrukcia „domčeka“ - PD 5.8.2011 15.12.2011 2 694,00 €
Obnova fasády na MŠ Búdkova  2.11.2011   19 135,20 €
Nákup umelecko-remeselných prvkov na doplnenie - MŠ Búdkova  13.12.2011 23.12.2011 5 944,00 €
Výmena okien v objekte mestskej časti na Medenej ul. 29.11.2011 15.12.2011 5 560,54 €
Pitná fontána na Vajanského nábreží 19.10.2011 24.10.2011 2 210,04 €
Výmena podlahoviny a vymaľovanie časti priestorov na MŠ Ferienčíkova 17.8.2011 6.9.2011 3 483,28 €
Búranie MŠ Dobšinského 23.11.2011 9.12.2011 20 283,53 €
Rekonštrukcia soc. zariadení na MŠ:      
Medená 12.7.2011 31.8.2011 15 948,08 €
Medená - PD 8.4.2011 5.5.2011 699,00 €
Vazovova 12.7.2011 26.8.2011 17 251,16 €
Vazovova 8.4.2011 5.5.2011 599,00 €
Budková 12.7.2011 19.8.2011 11 295,39 €
Budková - PD 8.4.2011 5.5.2011 852,00 €
Špitálska 12.7.2011 26.8.2011 11 586,97 €
Špitálska - PD 8.4.2011 5.5.2011 732,00 €
Beskydská 12.7.2011 26.8.2011 17 340,78 €
Beskydská - PD 8.4.2011 5.5.2011 750,00 €
Tabakova 12.7.2011 26.8.2011 24 051,36 €
Tabakova - PD 8.4.2011 5.5.2011 559,00 €
Myjavská 12.7.2011 16.8.2011 10 162,16 €
Myjavská - PD 8.4.2011 5.5.2011 1 000,00 €
29. augusta 12.7.2011 26.8.2011 12 388,91 €
29. augusta - PD 8.4.2011 5.5.2011 747,00 €
Gorazdova 12.7.2011 31.8.2011 12 125,32 €
Gorazdova - PD 8.4.2011 5.5.2011 1 000,00 €
Ferienčíkova 12.7.2011 16.8.2011 18 454,30 €
Ferienčíkova - PD 8.4.2011 5.5.2011 896,00 €
Nová trieda MŠ Javorinská - PD 14.7.2011 27.7.2011 600,00 €
Nová trieda MŠ Javorinská 5.9.2011 28.9.2011 10 268,22 €
MŠ Timravina - nadstavba 20.9.2011   34 957,04 €
Dobudovanie chodníkov - Vajanského nábr. a Jakubovo nám. 9.6.2011 24.6.2011 14 930,28 €
Dodávka a pokládka PVC v CO kryte     4 202,94 €
Porealizačné zameranie stavby "Chodník nad Lomom" pre vklad do digitálnej mapy     450,00 €
Statický posudok na oporný múr v MŠ Šulekova 28.6.2011 2.8.2011 192,00 €
Statický posudok stropnej konštrukcie ZŠ Podjavorinská 28.6.2011 2.8.2011 315,00 €
Staromestská knižnica - prístavba 10.11.2011   93 700,00 €