Investičná činnosť v roku 2012

Plán investičnej činnosti za rok 2012

Názov

Začiatok Ukončenie Cena
Výstavba nájomných bytov     70 000,00 €
Staromestská knižnica - prístavba - dokončenie 10.11.2011   93 700,00 €
Detské ihriská     50 000,00 €
ZŠ Grősslingova - rekonštrukcia strechy 2. telocvične     100 000,00 €
ZŠ Hlboká – oprava rímsy a časti fasády      110 000,00 €
Vybudovanie škôlky na Heydukovej     113 000,00 €
Výstavba ZSS - príprava stavby     50 000,00 €