Jar 2009

Zoznam ulíc 

25.5.2009
Trasa č.1

Bôrik
Buková
Čmeľovec
Fialkové údolie
Hrebendova
Jančova
Kráľovské údolie
Lipová
Ľubinská
Malá
Medzierka
Mudroňova
Na kopci
Nábr.arm.gen. Svobodu
Nad lomom
Pod vinicami
Pri hradnej studni
Radvanská
Révová
Riznerova
Slávičie údolie
Slepá
Svetlá
Tichá
Údolná
V záhradách
Vetvová
Žižkova

1.6.2009
Trasa č.2

Bartoňova
Bradlianska
Broskyňová
Čelakovského
Červeňova
Dankovského
Fándlyho
Franc. partizánov
Galandova
Godrova
Hlavatého
Holubyho
Hummelova
Inovecká
Javorinská
Koreničova
Krakovská
Krátka
Krmanová
Lichardova
Maróthyho
Mošovského
Myjavská
Na baránku
Na štyridsiatku
Novosvetská
Partizánska
Pažického
Porubského
Smetanova
Stará vinárska
Strelecká
Šulekova
Timravina
Tvaroškova
Vansovej
Zrinského
Žiarska

8.6.2009
Trasa č.3

Bartókova
Bohúňova
Brnianska
Búdkova
Čerešňová
Dolná
Drotárska cesta
Dubová
Gaštanová
Haydnova
Hroboňova
Hýrošova
Jaseňová
Javorová
Korabinského
Kubániho
Lovinského
Majakovského
Martinengova
Matúšova
Mozartova
Na Hrebienku
Na stráni
Pri Habánskom mlyne
Prvosienková
Rubinsteinova
Senická
Sklenárska
Srnčia
Súbežná
Šafranová
Šípková
Topoľová
Úprková
Valašská
Západný rad

15.6.2009
Trasa č.4

Andreja Plávku
B. Nemcovej
Banícka
Břeclavská
Čapkova
Dohnalova
Donovalova
Fraňa Kráľa
Gorazdova
Havlíčkova
Jánošíkova
Krčméryho
Krivá
Kuzmányho
Langsfeldova
Laučekova
Lermontovova
Lesná
Malinová
Mišíková
Moyzesova
Na brezinách
Na Kalvárii
Na Slavíne
Nekrasovova
Okánikova
Ostravská
Podhorského
Podtatranského
Prokopa Veľkého
Schillerova
Socháňova
Sokolská
Somolického
Tablicova
Tajovského
Urbánkova
Vlčkova
Za sokolovňou

22.6.2009
Trasa č.5

Šulekova 42 - 46
Šulekova 8
Čelakovského 16
Javorinská 7
Kozia 19
Myjavská 7
Mudroňova 68
Moskovská 11
Javorinská 23
Javorinská 25
Novosvetská 22
Mýtna 40
Malá 8
Lubinská 30
Pri Suchom mlyne 62
Hrebendova 11-13
Červeňova 4
Timravina 11
Biela 5
Červeňova 5