Jar 2009

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude opäť na území Starého Mesta zbierať elektroodpad. Po skúsenostiach z predchádzajúcich zberov je mestská časť rozdelená na tri časti, pričom každá lokalita bude mať svoj termín - 16.5., 23.5. alebo 30.5.2009. V každej lokalite prebehne zber iba v jednom termíne, preto nie je možné vybrať si konkrétny dátum. Ten svoj termín sa záujemcovia dozvedia priamo pri nahlásení adresy a zoznamu elektrospotrebičov. Elektroodpad bude odvážaný od vchodov bytových a rodinných domov, teda nebude vynášaný zamestnancami spoločnosti. Staromešťania, ktorí majú záujem o odvoz elektroodpadu, sa môžu prihlásiť do 14.5.2009 (štvrtok) na telefónnom čísle 02/592 46 333 alebo na e-mailovej adrese janka.cillikova@staremesto.sk.