Jar 2010

1. etapa štiepkovania – 26. 4. 2010: ulice Bôrik, Buková, Čmeľovec, Fialkové údolie, Hrebendova, Jančova, Kráľovské údolie, Lipová, Ľubinská, Malá, Medzierka, Mudroňova, Na kopci, Nábr. arm. gen. L. Svobodu, Nad lomom, Pod vinicami, Pri hradnej studni, Radvanská, Révová, Riznerova, Slávičie údolie, Slepá, Svetlá, Tichá, Údolná, V záhradách, Vetvová, Žižkova.

2. etapa štiepkovania – 3. 5. 2010: ulice Bartoňova, Bradlianska, Broskyňová, Čelakovského, Červeňova, Dankovského, Fándlyho, Francúzskych partizánov, Galandova, Godrova, Hlavatého, Holubyho, Hummelova, Inovecká, Javorinská, Koreničova, Krakovská, Krátka, Krmanova, Lichardova, Maróthyho, Mošovského, Myjavská, Na baránku, Na štyridsiatku, Novosvetská, Partizánska, Pažického, Porubského, Smetanova, Stará Vinárska, Strelecká, Šulekova, Timravina, Tvarožkova, Vansovej, Zrínskeho, Žiarska.

3. etapa štiepkovania – 10. 5. 2010:  Bartókova, Bohúňova, Brnianska, Búdková, Čerešňová, Dolná, Drotárska, Dubová, Gaštanová, Haydnova, Hroboňova, Hýrošova, Jaseňová, Javorová, Korabinského, Kubániho, Lovinského, Majakovského, Martinengova, Matúšova, Mozartova, Na Hrebienku, Na stráni, Pri Habánskom mlyne, Prvosienková, Rubinsteinova, Senická, Sklenárska, Srnčia, Súbežná, Šafranová, Šípková, Topoľová, Úprková, Valašská, Západný rad.

4. etapa štiepkovania – 17. 5. 2010: ulice A. Plávku, B. Němcovej, Banícka, Břeclavská, Čapkova, Dohnalova, Donovalova, F. Kráľa, Gorazdova, Havlíčkova, Jánošíkova, Krčméryho, Krivá, Kuzmányho, Langsfeldova, Laučekova, Lermontovova, Lesná, Malinová, Mišíková, Moyzesova, Na brezinách, Na Kalvárii, Na Slavíne, Nekrasovova, Okánikova, Ostravská, Podhorského, Podtatranského, Prokopa Veľkého, Schillerova, Socháňova, Sokolská, Somolického, Tablicova, Tajovského, Urbánkova, Vlčkova, Za sokolovňou.