Jar 2012

Aj v tomto roku bude prebiehať na území mestskej časti akcia zameraná na odvoz a spracovanie biologického odpadu z domácností Staromešťanov - konkrétne na štiepkovanie konárov orezaných stromov alebo kríkov. Bezplatná služba, ktorej zámerom je podpora kompostovania v Starom Meste, prebehne na jar vždy na vopred určených lokalitách. Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť do 16.4.2012 na telefónnych číslach 02/59246333,  02/52920325 počas stránkových dní (pondelok a streda od 8.00 do 17.00 hod.), prípadne na e-mailovej adrese: zuzana.baniova@staremesto.sk .

 

Služba bude prebiehať v 4 etapách, počas týždňa, vždy od pondelka. Prvá etapa sa začne v pondelok 23.4.2012 v lokalite ohraničenej ulicami Nábr. arm.gen. L. Svobodu, Nad lomom, Hrebendova, Jančova, Mudroňova. Ďalšie etapy budú prebiehať v termínoch od 30.4., 7.5., 14.5.2012 na stanovených lokalitách. Biologický odpad je potrebné mať pripravený na prístupnom mieste už v pondelok daného týždňa.

 

Trasy jednotlivých etáp:

 

23.4.2012 Trasa č.1: Bôrik, Buková, Čmeľovec, Fialkové údolie, Hradné údolie, Hrebendova, Jančova, Kráľovské údolie, Lipová, Ľubinská, Malá, Medzierka, Mudroňova, Na kopci, Nábr.arm.gen. Svobodu, Nad lomom, Pod vinicami, Pri hradnej studni, Radvanská, Révová, Riznerova, Slávičie údolie, Slepá, Svetlá, Tichá, Údolná, V záhradách, Vetvová, Žižkova

30.4.2012 Trasa č.2: Bartoňova, Bradlianska, Broskyňová, Čelakovského, Červeňova, Dankovského, Fándlyho, Franc. partizánov, Galandova, Godrova, Hlavatého, Holubyho, Hummelova, Inovecká, Javorinská, Koreničova, Krakovská, Krátka, Krmanová, Lichardova, Maróthyho, Mošovského, Myjavská, Na baránku, Na štyridsiatku, Novosvetská, Partizánska, Pažického, Porubského, Smetanova, Stará vinárska, Strelecká, Svoradova, Šulekova, Timravina, Tvaroškova, Vansovej, Zrinského, Žiarska

7.5.2012 Trasa č.3:
Bartókova, Bohúňova, Brnianska, Búdkova, Čerešňová, Dolná, Drotárska cesta, Dubová, Gaštanová, Haydnova, Hroboňova, Hýrošova, Jaseňová, Javorová, Korabinského, Kubániho, Lovinského, Majakovského, Martinengova, Matúšova, Mozartova, Na Hrebienku, Na stráni, Pri Habánskom mlyne, Pri Suchom mlyne, Prvosienková, Rubinsteinova, Senická, Sklenárska, Srnčia, Súbežná, Šafranová, Šípková, Topoľová, Úprková, Valašská, Západný rad,

14.5.2012 Trasa č.4:
Andreja Plávku, B. Nemcovej, Banícka, Břeclavská, Čapkova, Dohnalova, Donovalova, Floglova, Fraňa Kráľa, Gorazdova, Havlíčkova, Jánošíkova, Krčméryho, Krivá, Kuzmányho, Langsfeldova, Laučekova, Lermontovova, Lesná, Malinová, Mišíková, Moyzesova, Na brezinách, Na Kalvárii, Na Slavíne, Nekrasovova, Okánikova, Ostravská, Podhorského, Podtatranského, Prokopa Veľkého, Schillerova, Socháňova, Sokolská, Somolického, Tablicova, Tajovského, Urbánkova, Vlčkova, Za sokolovňou

 

Ako po iné roky je služba limitovaná množstvom biologického odpadu na jednu domácnosť, tzn. že si mestská časť vyhradzuje právo odmietnuť vykonať túto bezplatnú službu, ak bude množstvo neprimerané a teda bude znevýhodňovať ostatných obyvateľov mestskej časti pri využívaní tejto služby. Po skúsenostiach z minulosti určila mestská časť, že množstvo biologického odpadu určené na jednu domácnosť nesmie presahovať množstvo, na ktoré by bolo potrebné pristaviť veľkokapacitný kontajner. Z tohto dôvodu odporúčame, aby obyvatelia susediacich domov neukladali konáre na jednu kopu.

Zbytočné je tiež vynášať konáre na ulicu po dohodnutom termíne. Služba sa opakovane na jednotlivých uliciach vykonávať nebude.

Obyvatelia, ktorí počas týchto dní nestihli vyložiť konáre na prístupné miesto, môžu celoročne využiť služby zberného dvora firmy OLO, a.s. na Ivanskej ceste 22.