Jar 2019

Zoznam ulíc
od 8.4.2019 od 15.4.2019 od 22.4.2019 od 29.4.2019
 Trasa č.1   Trasa č.2 Trasa č.3 Trasa č.4
ulica ulica ulica ulica
Bôrik Bartoňova Bartókova Andreja Plávku
Buková Bradlianska Bohúňova B. Nemcovej
Čmeľovec Broskyňová Brnianska Banícka
Fialkové údolie Čelakovského Búdkova Břeclavská
Hradné údolie Červeňova Čerešňová Čapkova
Hrebendova Dankovského Dolná Dohnalova
Jančova Fándlyho Drotárska cesta Donovalova
Kráľovské údolie Franc. partizánov Dubová Floglova
Lipová Galandova Gaštanová Fraňa Kráľa
Ľubinská Godrova Haydnova Gorazdova
Malá Hlavatého Hroboňova Havlíčkova
Medzierka Holubyho Hýrošova Jánošíkova
Mudroňova Hummelova Jaseňová Krčméryho
Na kopci Inovecká Javorová Krivá
Nábr.arm.gen. Svobodu Javorinská Korabinského Kuzmányho
Nad lomom Koreničova Kubániho Langsfeldova
Pod vinicami Krakovská Lovinského Laučekova
Pri hradnej studni Krátka  Majakovského Lermontovova
Radvanská Krmanová Martinengova Lesná
Révová  Lichardova Matúšova Malinová
Riznerova Maróthyho Mozartova Mišíková
Slávičie údolie Mošovského Na Hrebienku Moyzesova
Slepá Myjavská  Na stráni Na brezinách 
Svetlá Na baránku Pri Habánskom mlyne Na Kalvárii
Tichá  Na štyridsiatku Pri Suchom mlyne Na Slavíne
Údolná Novosvetská Prvosienková Nekrasovova
V záhradách Partizánska Rubinsteinova Okánikova
Vetvová Pažického Senická Ostravská
Žižkova Porubského Sklenárska Podhorského
  Smetanova Srnčia Podtatranského
  Stará vinárska  Súbežná Prokopa Veľkého
  Strelecká Šafranová Schillerova
  Svoradova Šípková Socháňova
  Šulekova Topoľová Sokolská
  Timravina Úprková Somolického
  Tvaroškova Valašská Tablicova
  Vansovej Západný rad Tajovského
  Zrinského   Urbánkova
  Žiarska   Vlčkova
      Za sokolovňou