Jaroslav JEŽEK

Jaroslav Tel: +421903443332
Mail: jaroslav@jezek.sk
Politická príslušnosť vo voľbách: SDKÚ-DS
Volebný obvod: 8
Komisie: KOVZ, KVMaŠ, KK
Ďalšie informácie:

 

Dochádzka na MZ

Absolvované zasadnutia MZ

33. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 02.11.2010

32. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 28.09.2010 - mimoriadne

31. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 14.09.2010

30. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 08.06.2010

29. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 20.04.2010

27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 11.03.2010 - mimoriadne

25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 08.12.2009

24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 03.11.2009

23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 29.09.2009

22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 23.06.2009

20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 10.03.2009

19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 03.02.2009

18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 09-10.12.2008

17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 04.11.2008

16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 16.09.2008

15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 24.06.2008

14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 13.05.2008

12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 01.04.2008

11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 12.02.2008

10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 11.12.2007

9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 13.11.2007

8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 16.10.2007

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 18.09.2007

6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 26.06.2007

5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 29.05.2007

4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 24.04.2007

3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 27.03.2007

2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 30.01.2007

1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 19.12.2006

 

Neabsolvované zasadnutia MZ

28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 16.03.2010 - mimoriadne

26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 09.02.2010

21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 28.04.2009

13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 07.05.2008 (mimoriadne)

 

Dochádzka na komisie

Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Účasť:

Zasadnutie komisie zo dňa 19.05.2010


Neúčasť:

 Zasadnutie komisie zo dňa 20.10.2010

 

Komisia vzdelávania, mládeže a športu

Účasť:

Zasadnutie komisie zo dňa 07.09.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 20.05.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 18.11.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 27.10.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 09.09.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 15.06.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 07.04.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 02.03.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 12.11.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 25.06.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 04.06.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 09.04.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 12.03.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 08.10.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 06.09.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 25.06.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 23.05.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 14.05.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 11.04.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 14.03.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 23.01.2007


Neúčasť:

Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 24.03.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 07.10.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 26.01.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 08.10.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 20.08.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 29.11.2007

 

Komisia kultúry

Účasť:

Zasadnutie komisie zo dňa 20.10.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 19.05.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 10.03.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 19.10.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 27.05.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 08.12.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 20.11.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 24.09.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 25.06.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 30.04.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 05.12.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 19.11.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 08.11.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 27.09.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 23.05.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 18.04.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 21.03.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 28.02.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 25.01.2007


Neúčasť:

Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 25.03.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 05.03.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 28.01.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 08.10.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 21.06.2007

 

Majetkové priznanie