Jednorazová dávka v hmotnej núdzi

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi maximálne v sume 50 eur pre jednotlivca a maximálne 100 eur pre rodinu s nezaopatrenými deťmi Vám môžeme poskytnúť, ak poberáte štátnu sociálnu dávku v hmotnej núdzi.

Finančný príspevok upravujú Zásady o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v čase núdze.