Jeseň 2009

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto bude opäť na území Starého Mesta zbierať elektroodpad. Mestská časť je rozdelená na dve časti, pričom každá lokalita bude mať svoj termín - 3.10. alebo 10.10.2009. V každej lokalite prebehne zber iba v jednom termíne, preto nie je možné vybrať si konkrétny dátum. Ten svoj termín sa záujemcovia dozvedia priamo pri nahlásení adresy a zoznamu elektrospotrebičov. Elektroodpad bude odvážaný od vchodov bytových a rodinných domov, teda nebude vynášaný zamestnancami spoločnosti. Staromešťania, ktorí majú záujem o odvoz elektroodpadu, sa môžu prihlásiť do 1.10.2009 (štvrtok) na telefónnom čísle 02/592 46 333 alebo na e-mailovej adrese janka.cillikova@staremesto.sk.