Jeseň 2012

JESEŇ 2012

 

Služba bude prebiehať v 4 etapách, počas týždňa, vždy od pondelka. Konáre je potrebné mať pripravené na prístupnom mieste už v pondelok daného týždňa. Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť na telefónnom čísle 02/59 246 333 alebo 02/59 246 325 počas stránkových dní (pondelok a streda od 8.00 do 17.00 hod.), prípadne na e-mailovej adrese: zuzana.baniova@staremesto.sk .

 

15.10.2012 Trasa č.1: Bôrik, Buková, Čmeľovec, Fialkové údolie, Hradné údolie, Hrebendova, Jančova, Kráľovské údolie, Lipová, Ľubinská, Malá, Medzierka, Mudroňova, Na kopci, Nábr.arm.gen. Svobodu, Nad lomom, Pod vinicami, Pri hradnej studni, Radvanská, Révová, Riznerova, Slávičie údolie, Slepá, Svetlá, Tichá, Údolná, V záhradách, Vetvová, Žižkova

22.10.2012 Trasa č.2: Bartoňova, Bradlianska, Broskyňová, Čelakovského, Červeňova, Dankovského, Fándlyho, Franc. partizánov, Galandova, Godrova, Hlavatého, Holubyho, Hummelova, Inovecká, Javorinská, Koreničova, Krakovská, Krátka, Krmanová, Lichardova, Maróthyho, Mošovského, Myjavská, Na baránku, Na štyridsiatku, Novosvetská, Partizánska, Pažického, Porubského, Smetanova, Stará vinárska, Strelecká, Svoradova, Šulekova, Timravina, Tvaroškova, Vansovej, Zrinského, Žiarska

29.10.2012 Trasa č.3:
Bartókova, Bohúňova, Brnianska, Búdkova, Čerešňová, Dolná, Drotárska cesta, Dubová, Gaštanová, Haydnova, Hroboňova, Hýrošova, Jaseňová, Javorová, Korabinského, Kubániho, Lovinského, Majakovského, Martinengova, Matúšova, Mozartova, Na Hrebienku, Na stráni, Pri Habánskom mlyne, Pri Suchom mlyne, Prvosienková, Rubinsteinova, Senická, Sklenárska, Srnčia, Súbežná, Šafranová, Šípková, Topoľová, Úprková, Valašská, Západný rad,

5.11.2012 Trasa č.4:
Andreja Plávku, B. Nemcovej, Banícka, Břeclavská, Čapkova, Dohnalova, Donovalova, Floglova, Fraňa Kráľa, Gorazdova, Havlíčkova, Jánošíkova, Krčméryho, Krivá, Kuzmányho, Langsfeldova, Laučekova, Lermontovova, Lesná, Malinová, Mišíková, Moyzesova, Na brezinách, Na Kalvárii, Na Slavíne, Nekrasovova, Okánikova, Ostravská, Podhorského, Podtatranského, Prokopa Veľkého, Schillerova, Socháňova, Sokolská, Somolického, Tablicova, Tajovského, Urbánkova, Vlčkova, Za sokolovňou

 

   Upozorňujeme obyvateľov, aby nevynášali konáre na ulicu po dohodnutom termíne. Služba sa opakovane na jednotlivých uliciach vykonávať nebude.

Obyvatelia, ktorí počas týchto dní nestihli vyložiť konáre na prístupné miesto, môžu celoročne využiť služby zberného dvora firmy OLO, a.s. na Ivanskej ceste 22.