Jeseň 2014

Zber a odvoz biologického odpadu v Starom Meste 

 

      Jesenný zber a odvoz biologického odpadu – konárov zo stromov a krovín od obyvateľov Starého Mesta (fyzické osoby) sa začne od pondelka 6.10.2014. Bezplatná služba, ktorej zámerom je podpora zhodnocovania biologického odpadu, bude prebiehať rovnako ako po minulé roky v jednotlivých týždňoch na vopred určených trasách. Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť najneskôr v týždni pred začiatkom tej trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica. Nahlásiť sa môžu na telefónnych číslach 02/59 246 325 alebo 02/59 246 333 počas stránkových dní (pondelok a streda od 8.00 do 17.00 hod.), prípadne na e-mailovej adrese: zuzana.baniova@staremesto.sk .

Konáre je potrebné mať pripravené na prístupnom mieste už v pondelok ráno daného týždňa.

 

Zoznam ulíc na jednotlivých trasách:

 

v týždni od 6.10.2014 Trasa č.1: Bôrik, Buková, Čmeľovec, Fialkové údolie, Hradné údolie, Hrebendova, Jančova, Kráľovské údolie, Lipová, Ľubinská, Malá, Medzierka, Mudroňova, Na kopci, Nábr.arm.gen. Svobodu, Nad lomom, Pod vinicami, Pri hradnej studni, Radvanská, Révová, Riznerova, Slávičie údolie, Slepá, Svetlá, Tichá, Údolná, V záhradách, Vetvová, Žižkova

v týždni od 13.10.2014 Trasa č.2: Bartoňova, Bradlianska, Broskyňová, Čelakovského, Červeňova, Dankovského, Fándlyho, Franc. partizánov, Galandova, Godrova, Hlavatého, Holubyho, Hummelova, Inovecká, Javorinská, Koreničova, Krakovská, Krátka, Krmanová, Lichardova, Maróthyho, Mošovského, Myjavská, Na baránku, Na štyridsiatku, Novosvetská, Partizánska, Pažického, Porubského, Smetanova, Stará vinárska, Strelecká, Svoradova,Šulekova, Timravina, Tvaroškova, Vansovej, Zrinského, Žiarska

v týždni od 20.10.2014 Trasa č.3: Bartókova, Bohúňova, Brnianska, Búdkova, Čerešňová, Dolná, Drotárska cesta, Dubová, Gaštanová, Haydnova, Hroboňova, Hýrošova, Jaseňová, Javorová, Korabinského, Kubániho, Lovinského, Majakovského, Martinengova, Matúšova, Mozartova, Na Hrebienku, Na stráni, Pri Habánskom mlyne, Pri Suchom mlyne, Prvosienková, Rubinsteinova, Senická, Sklenárska, Srnčia, Súbežná, Šafranová, Šípková, Topoľová, Úprková, Valašská, Západný rad

v týždni od 27.10.2014 Trasa č.4: Andreja Plávku, B. Nemcovej, Banícka, Břeclavská, Čapkova, Dohnalova, Donovalova, Floglova, Fraňa Kráľa, Gorazdova, Havlíčkova, Jánošíkova, Krčméryho, Krivá, Kuzmányho, Langsfeldova, Laučekova, Lermontovova, Lesná, Malinová, Mišíková, Moyzesova, Na brezinách, Na Kalvárii, Na Slavíne, Nekrasovova, Okánikova, Ostravská, Podhorského, Podtatranského, Prokopa Veľkého, Schillerova, Socháňova,Sokolská, Somolického, Tablicova, Tajovského, Urbánkova,Vlčkova, Za sokolovňou


v týždni od 3.11.2014 Trasa č.5: ostatné ulice mimo trasy č.1 až č.4

 

Upozorňujeme obyvateľov, aby nevynášali konáre na ulicu po dohodnutom termíne. Služba sa opakovane na jednotlivých uliciach vykonávať nebude.

Zároveň by sme chceli záujemcov o túto službu požiadať, aby konáre nerezali na malé kúsky, ale radšej ich ponechali dlhšie, z dôvodu lepšej manipulácie pri nakladaní na vozidlo.

Ako po iné roky je služba limitovaná množstvom biologického odpadu na jednu domácnosť, tzn. že si mestská časť vyhradzuje právo odmietnuť vykonať túto bezplatnú službu, ak bude množstvo neprimerané a teda bude znevýhodňovať ostatných obyvateľov mestskej časti pri využívaní tejto služby. Po skúsenostiach z minulosti určila mestská časť, že množstvo biologického odpadu určené na jednu domácnosť nesmie presahovať množstvo, na ktoré by bolo potrebné pristaviť veľkokapacitný kontajner. Z tohto dôvodu odporúčame, aby obyvatelia susediacich domov neukladali konáre na jednu kopu.

 

Obyvatelia, ktorí sa počas tohto zberu a odvozu konárov nestihli nahlásiť a vyložiť konáre na prístupné miesto, môžu celoročne využiť služby zberného dvora firmy OLO, a.s. na Ivanskej ceste 22 (vchod zo Starej Ivanskej cesty 2).