Jeseň 2016

Zber a odvoz biologického odpadu v Starom Meste


Aj počas tohto roka bude prebiehať zber a odvoz biologického odpadu – konárov zo stromov a krovín od obyvateľov Starého Mesta (fyzické osoby). Jesenný zber sa začne od pondelka 26.9.2016.Záujemcovia o túto službu sa musia nahlásiť najneskôr v týždni pred začiatkom tej trasy, na ktorej sa nachádza ich ulica. Nahlásiť sa môžu na telefónnych číslach 02/59 246 325 alebo 02/59 246 333 počas stránkových dní (pondelok a streda od 8.00 do 17.00 hod.), prípadne na e-mailovej adrese: jarmila.marusincova@staremesto.sk alebo janka.cillikova@staremesto.sk .

 

Konáre je potrebné mať pripravené na prístupnom mieste už v pondelok ráno daného týždňa. Ako po iné roky je služba limitovaná množstvom biologického odpadu na jednu domácnosť, tzn. že si mestská časť vyhradzuje právo odmietnuť vykonať túto bezplatnú službu, ak bude množstvo neprimerané a teda bude znevýhodňovať ostatných obyvateľov mestskej časti pri využívaní tejto služby. Po skúsenostiach z minulosti určila mestská časť, že množstvo biologického odpadu určené na jednu domácnosť nesmie presahovať množstvo, na ktoré by bolo potrebné pristaviť veľkokapacitný kontajner. Z tohto dôvodu odporúčame, aby obyvatelia susediacich domov neukladali konáre na jednu kopu.

 

26.9. 3.10. 10.10. 17.10.  
 Trasa č.1   Trasa č.2 Trasa č.3 Trasa č.4 MIMO trasa
ulica ulica ulica ulica  
Bôrik Bartoňova Bartókova Andreja Plávku ulice mimo trasy
Buková Bradlianska Bohúňova B. Nemcovej č. 1 až č. 4
Čmeľovec Broskyňová Brnianska Banícka  
Fialkové údolie Čelakovského Búdkova Břeclavská  
Hradné údolie Červeňova Čerešňová Čapkova  
Hrebendova Dankovského Dolná Dohnalova  
Jančova Fándlyho Drotárska cesta Donovalova  
Kráľovské údolie Franc. partizánov Dubová Floglova  
Lipová Galandova Gaštanová Fraňa Kráľa  
Ľubinská Godrova Haydnova Gorazdova  
Malá Hlavatého Hroboňova Havlíčkova  
Medzierka Holubyho Hýrošova Jánošíkova  
Mudroňova Hummelova Jaseňová Krčméryho  
Na kopci Inovecká Javorová Krivá  
Nábr.arm.gen. Svobodu Javorinská Korabinského Kuzmányho  
Nad lomom Koreničova Kubániho Langsfeldova  
Pod vinicami Krakovská Lovinského Laučekova  
Pri hradnej studni Krátka  Majakovského Lermontovova  
Radvanská Krmanová Martinengova Lesná  
Révová  Lichardova Matúšova Malinová  
Riznerova Maróthyho Mozartova Mišíková  
Slávičie údolie Mošovského Na Hrebienku Moyzesova  
Slepá Myjavská  Na stráni Na brezinách   
Svetlá Na baránku Pri Habánskom mlyne Na Kalvárii  
Tichá  Na štyridsiatku Pri Suchom mlyne Na Slavíne  
Údolná Novosvetská Prvosienková Nekrasovova  
V záhradách Partizánska Rubinsteinova Okánikova  
Vetvová Pažického Senická Ostravská  
Žižkova Porubského Sklenárska Podhorského  
  Smetanova Srnčia Podtatranského  
  Stará vinárska  Súbežná Prokopa Veľkého  
  Strelecká Šafranová Schillerova  
  Svoradova Šípková Socháňova  
  Šulekova Topoľová Sokolská  
  Timravina Úprková Somolického  
  Tvaroškova Valašská Tablicova  
  Vansovej Západný rad Tajovského  
  Zrinského   Urbánkova  
  Žiarska   Vlčkova  
      Za sokolovňou