Jeseň 2017

Zoznam ulíc
9.10.2017 16.10.2017 23.10.2017 30.10.2017  
 Trasa č.1   Trasa č.2 Trasa č.3 Trasa č.4 MIMO trasa
ulica ulica ulica ulica  
Bôrik Bartoňova Bartókova Andreja Plávku ulice mimo trasy
Buková Bradlianska Bohúňova B. Nemcovej č. 1 až č. 4
Čmeľovec Broskyňová Brnianska Banícka  
Fialkové údolie Čelakovského Búdkova Břeclavská  
Hradné údolie Červeňova Čerešňová Čapkova  
Hrebendova Dankovského Dolná Dohnalova  
Jančova Fándlyho Drotárska cesta Donovalova  
Kráľovské údolie Franc. partizánov Dubová Floglova  
Lipová Galandova Gaštanová Fraňa Kráľa  
Ľubinská Godrova Haydnova Gorazdova  
Malá Hlavatého Hroboňova Havlíčkova  
Medzierka Holubyho Hýrošova Jánošíkova  
Mudroňova Hummelova Jaseňová Krčméryho  
Na kopci Inovecká Javorová Krivá  
Nábr.arm.gen. Svobodu Javorinská Korabinského Kuzmányho  
Nad lomom Koreničova Kubániho Langsfeldova  
Pod vinicami Krakovská Lovinského Laučekova  
Pri hradnej studni Krátka  Majakovského Lermontovova  
Radvanská Krmanová Martinengova Lesná  
Révová  Lichardova Matúšova Malinová  
Riznerova Maróthyho Mozartova Mišíková  
Slávičie údolie Mošovského Na Hrebienku Moyzesova  
Slepá Myjavská  Na stráni Na brezinách   
Svetlá Na baránku Pri Habánskom mlyne Na Kalvárii  
Tichá  Na štyridsiatku Pri Suchom mlyne Na Slavíne  
Údolná Novosvetská Prvosienková Nekrasovova  
V záhradách Partizánska Rubinsteinova Okánikova  
Vetvová Pažického Senická Ostravská  
Žižkova Porubského Sklenárska Podhorského  
  Smetanova Srnčia Podtatranského  
  Stará vinárska  Súbežná Prokopa Veľkého  
  Strelecká Šafranová Schillerova  
  Svoradova Šípková Socháňova  
  Šulekova Topoľová Sokolská  
  Timravina Úprková Somolického  
  Tvaroškova Valašská Tablicova  
  Vansovej Západný rad Tajovského  
  Zrinského   Urbánkova  
  Žiarska   Vlčkova  
      Za sokolovňou