Jeseň 2018

Zber a odvoz biologicky rozložiteľného odpadu v Starom Meste

od 1.10.2018

od 8.10.2018

od 15.10.2018

od 22.10.2018

 Trasa č.1

  Trasa č.2

Trasa č.3

Trasa č.4

ulica

ulica

ulica

ulica

Bôrik

Bartoňova

Bartókova

Andreja Plávku

Buková

Bradlianska

Bohúňova

B. Nemcovej

Čmeľovec

Broskyňová

Brnianska

Banícka

Fialkové údolie

Čelakovského

Búdkova

Břeclavská

Hradné údolie

Červeňova

Čerešňová

Čapkova

Hrebendova

Dankovského

Dolná

Dohnalova

Jančova

Fándlyho

Drotárska cesta

Donovalova

Kráľovské údolie

Franc. partizánov

Dubová

Floglova

Lipová

Galandova

Gaštanová

Fraňa Kráľa

Ľubinská

Godrova

Haydnova

Gorazdova

Malá

Hlavatého

Hroboňova

Havlíčkova

Medzierka

Holubyho

Hýrošova

Jánošíkova

Mudroňova

Hummelova

Jaseňová

Krčméryho

Na kopci

Inovecká

Javorová

Krivá

Nábr.arm.gen. Svobodu

Javorinská

Korabinského

Kuzmányho

Nad lomom

Koreničova

Kubániho

Langsfeldova

Pod vinicami

Krakovská

Lovinského

Laučekova

Pri hradnej studni

Krátka

Majakovského

Lermontovova

Radvanská

Krmanová

Martinengova

Lesná

Révová

Lichardova

Matúšova

Malinová

Riznerova

Maróthyho

Mozartova

Mišíková

Slávičie údolie

Mošovského

Na Hrebienku

Moyzesova

Slepá

Myjavská

Na stráni

Na brezinách

Svetlá

Na baránku

Pri Habánskom mlyne

Na Kalvárii

Tichá

Na štyridsiatku

Pri Suchom mlyne

Na Slavíne

Údolná

Novosvetská

Prvosienková

Nekrasovova

V záhradách

Partizánska

Rubinsteinova

Okánikova

Vetvová

Pažického

Senická

Ostravská

Žižkova

Porubského

Sklenárska

Podhorského

 

Smetanova

Srnčia

Podtatranského

 

Stará vinárska

Súbežná

Prokopa Veľkého

 

Strelecká

Šafranová

Schillerova

 

Svoradova

Šípková

Socháňova

 

Šulekova

Topoľová

Sokolská

 

Timravina

Úprková

Somolického

 

Tvaroškova

Valašská

Tablicova

 

Vansovej

Západný rad

Tajovského

 

Zrinského

 

Urbánkova

 

Žiarska

 

Vlčkova

 

 

 

Za sokolovňou