Kalendárový zber separovaného odpadu

Magistrát HM SR, OLO a Staré Mesto v priebehu januára a februára 2018 realizuje pilotný projekt kalendárového zberu vytriedených zložiek komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo) na dočasných stanovištiach v rámci Starého Mesta.

 

Zber bude realizovaný  dvomi spôsobmi:

1.            Pristavením zberných nádob na papier, plasty a sklo na dočasné stanovište (viď prehľadná lokalizácia) v čase od 8:00 hod do 12:00 hod v sobotu v uvedených termínoch

2.            Pristavením vozidla  (viď prehľadná lokalizácia)  v čase od 8:00 hod. – do 12:00 hod  v uvedených termínoch

Obyvatelia uvedených lokalít majú možnosť uložiť vytriedené zložky KO (papier, plasty, sklo) do dočasne pripravených zberných nádob alebo do pristaveného vozidla podľa všeobecne platných pravidiel triedenia jednotlivých komodít na území BA.

 

Presné dátumy a lokalizovanie umiestnenia zberných nádob a vozidla sú uvedené v nasledovnej prílohe