Kancelária prednostu

Revayová Jana, JUDr.

poverená riadením kancelárie prednostu

kancelária: 111/I.

tel: +421(2)59246367

email: jana.revayova@staremesto.sk

 

Tomášková Tatiana, Ing.

kancelária: 125/I.

tel: +421(2)59246437

email: tatiana.tomaskova@staremesto.sk

 

Sekretariát prednostu

Referát verejného obstarávania

Referát personálny a mzdový
Referát organizačný a správy registratúry

Referát civilnej ochrany, ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Referát informatiky
Centrum služieb občanom