Kancelária starostky

Franko Tomáš, JUDr.

kancelária: 106/I.

tel: +421(2)59246215

email: tomas.franko@staremesto.sk

 

Boudová Michaela

vedúca sekretariátu starostky

kancelária: 100c/I.

tel: +421(2)59246274

email: michaela.boudova@staremesto.sk

 

Zemánková Monika

sekretariát starostky

kancelária: 100c/I.

tel: +421(2)59246277

email: monika.zemankova@staremesto.sk

 

 

Sekretariát starostky a zástupcov starostky
Referát komunikácie s verejnosťou
Referát územného plánu a rozvoja