Kancelária starostu

Rafajdusová Zuzana, ing.

vedúca sekretariátu starostu

kancelária: 100c/I.

tel: +421(2)59246277

email: zuzana.rafajdusova@staremesto.sk

 

Boudová Michaela

sekretariát starostu

kancelária: 100c/I.

tel: +421(2)59246274

email: michaela.boudova@staremesto.sk

 

 

Sekretariát starostu a zástupcov starostu
Referát komunikácie s verejnosťou
Referát územného plánu, rozvoja a prípravy a koordinácie projektov 

Kancelária starostu