Karta staromestského seniora

Cieľom vydávania karty je poskytnúť obyvateľom mestskej časti - seniorom (dôchodcom), benefity v podobe zľavy z ceny bežných, ale i príležitostných služieb a tovarov. Účelom karty je viesť k aktívnejšiemu životu seniora - dôchodcu. Cieľovou skupinou sú starobní dôchodcovia s trvalým pobytom v mestskej časti. Zľava, vyplývajúca z karty, sa uplatňuje ihneď pri objednávke alebo nákupe.

Zľavy sa vzťahujú na vybrané zariadenia v pôsobnosti mestskej časti a podujatia organizované mestskou časťou, nákup tovaru v prevádzkach, ktoré sú do projektu zapojené.

Zoznam zapojených prevádzkovateľov, firiem, zariadení spolu s adresami, poskytovanými výhodami a možnosťou ich uplatnenia je zverejnený na webovej stránke mestskej časti a k nahliadnutiu je k dispozícii na oddelení sociálnych vecí miestneho úradu mestskej časti. Zoznam sa priebežne aktualizuje. Držiteľ karty dostane zároveň pri jej vydaní zoznam poskytovateľov služieb.

Všetky prevádzky, firmy a zariadenia, ktoré sa zapoja do tohto projektu, budú zreteľne označené samolepkami s logom KARTA STAROMESTSKÉHO SENIORA. Výšku zliav a formu bonusov určuje výhradne ich poskytovateľ.

Kartu staromestského seniora upravujú Zásady poskytovania Karty staromestského seniora.

 

Žiadosť o poskytnutie Karty staromestského seniora

 

Zoznam prevádzok (PDF)