Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Skratka: KOVZ
Členovia: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Kamil PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Zasadnutia: Zasadnutie komisie zo dňa 20.10.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 19.05.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 18.05.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 02.07.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 21.04.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 20.02.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 02.05.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 27.02.2007