Komisia pre kultúru

Skratka: KOKU
Predseda: MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Členovia: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Soňa PÁRNICKÁ
Zasadnutia:

Zasadnutie komisie zo dňa 06.10.2014
Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2014
Zasadnutie komisie zo dňa 24.06.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 16.06.2014
Zasadnutie komisie zo dňa 12.05.2014
Zasadnutie komisie zo dňa 07.04.2014
Zasadnutie komisie zo dňa 17.03.2014
Zasadnutie komisie zo dňa 11.03.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 24.02.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 27.01.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 09.12.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 25.11.2013
Zasadnutie komisie zo dňa 21.10.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 23.09.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 17.06.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 20.05.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 22.04.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 11.03.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 14.01.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 10.12.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 26.11.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 15.10.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 17.09.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 30.07.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 18.06.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 28.05.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 23.04.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 19.03.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 27.02.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 30.01.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 20.12.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 28.11.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 24.10.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 19.09.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 06.06.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 16.05.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 04.04.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 14.03.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 28.02.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 25.01.2011