Komisia pre nakladanie s majetkom a financie

Skratka: KONA
Predseda: Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
Členovia: Ing. Pavol BAXA
Ing. Martin BORGUĽA
Miloš DOMORÁK
PhDr. Štefan HOLČÍK
Ing. Ján KRTA
Zasadnutia:

Zasadnutie komisie zo dňa 09.10.2014
Zasadnutie komisie zo dňa 09.09.2014
Zasadnutie komisie zo dňa 09.07.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 09.06.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 12.05.2014
Zasadnutie komisie zo dňa 30.04.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 27.03.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 06.03.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 20.02.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 16.01.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 21.11.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 14.11.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 17.10.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 10.10.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 12.09.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 05.09.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 17.06.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 11.06.2013
Zasadnutie komisie zo dňa 09.05.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 11.04.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 04.04.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 11.03.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 28.02.2013
Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 24.01.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 06.12.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 20.11.2012
Zasadnutie komisie zo dňa 08.11.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 23.10.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 18.10.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 10.10.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 04.10.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 13.09.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 06.09.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 04.07.2012
Zasadnutie komisie zo dňa 18.06.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 14.06.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 10.05.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 03.05.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 12.04.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 22.03.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 15.03.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 27.02.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 06.02.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 23.01.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 01.12.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 21.11.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 16.11.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 10.11.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 28.10.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 22.09.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 05.09.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 27.06.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 02.06.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 19.05.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 18.04.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 24.03.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 03.02.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 27.01.2011