Komisia pre sociálne veci, zdravotníctvo a rodinu

Skratka: KOSO
Predseda: RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
Členovia: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Zasadnutia:

Zasadnutie komisie zo dňa 17.09.2014
Zasadnutie komisie zo dňa 18.06.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 21.05.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 02.04.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 19.03.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 19.02.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 22.01.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 04.12.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 27.11.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 16.10.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 18.09.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 19.06.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 15.05.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 17.04.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 12.03.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 14.02.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 16.01.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 05.12.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 28.11.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 11.10.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 17.09.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 26.07.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 20.06.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 03.05.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 12.04.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 06.03.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 07.02.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 31.01.2012
Zasadnutie komisie zo dňa 07.12.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 23.11.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 10.10.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 20.07.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 22.06.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 25.05.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 14.04.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 17.03.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 10.02.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 20.01.2011