Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport

Skratka: KOVM
Predseda: Doc. RNDr. Ivan HAVERLÍK CSc.
Členovia: Doc. Mgr. art. Štefan BUČKO
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
RNDr. Mário LEŽOVIČ PhD., MPH
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Zasadnutia:

Zasadnutie komisie zo dňa 01.12.2014
Zasadnutie komisie zo dňa 15.10.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 09.09.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 16.06.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 20.05.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 30.04.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 24.03.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 28.02.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 22.01.2014

Zasadnutie komisie zo dňa 04.12.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 27.11.2013
Zasadnutie komisie zo dňa 24.10.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 18.09.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 05.06.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 02.05.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 24.04.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 13.03.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 21.01.2013

Zasadnutie komisie zo dňa 20.12.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 26.11.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 09.10.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 11.09.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 22.08.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 19.06.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 22.05.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 11.04.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 22.03.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 28.02.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 31.01.2012

Zasadnutie komisie zo dňa 07.12.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 28.11.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 10.11.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 24.08.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 20.07.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 07.06.2011

Zasadnutie komisie zo dňa 16.05.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 18.04.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 05.04.2011
Zasadnutie komisie zo dňa 24.01.2011