Komisia sociálna, zdravotná a rodiny

Náplň činnosti komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny

Skratka: KSZR
Členovia: MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Zasadnutia: Zasadnutie komisie zo dňa 26.10.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 06.09.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 08.06.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 02.06.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 19.04.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 06.04.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 17.03.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 01.02.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 30.11.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 26.10.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 21.09.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 17.06.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 20.04.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 07.04.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 27.02.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 18.02.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 26.01.2009
Zasadnutie komisie zo dňa 03.12.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 21.10.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 07.10.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 04.09.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 08.07.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 18.06.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 02.06.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 30.04.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 26.03.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 06.03.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 04.02.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 03.12.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 31.10.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 03.10.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 05.09.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 18.06.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 24.05.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 10.05.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 02.05.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 16.04.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 19.03.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 27.02.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 24.01.2007