Centrum služieb občanom

Bartová Andrea

kancelária: 002/príz.

tel: +421(2)59246412

email: andrea.bartova@staremesto.sk

 

Duda Marcel

kancelária: 002/príz.

tel: +421(2)59246419

email: marcel.duda@staremesto.sk

 

Ďuricová Danka

evidencia občanov

kontaktné pracovisko - priečinok č.13

tel: +421(2)59246424

email: danka.duricova@staremesto.sk

 

Hanzlovičová Elena

pracovníčka podateľne

kancelária: 002/príz.

tel: +421(2)59246411

email: elena.hanzlovicova@staremesto.sk

 

Hupková Rozália

spojovateľka

kancelária: 002/príz.

tel: +421(2)59246111

 

Chrenková Mária, Bc.

kancelária: 002/príz.

tel: +421(2)59246425

email: maria.chrenkova@staremesto.sk

 

Lapošová Mária

kancelária: 002/príz.

tel: +421(2)59246417

email: maria.laposova@staremesto.sk

 

Rybárová Alica

poverená riadením referátu

kancelária: 126/I.

tel: +421(2)59246414

email: alica.rybarova@staremesto.sk

 

Šmotláková Viera

kancelária: 002/príz.

tel: +421(2)59246413

email: viera.smotlakova@staremesto.sk

 

Šuman-Burdej Marian

informátor

kancelária: 002/príz.

tel: +421(2)59246299

 

Turzová Ľudmila

kancelária: 002/príz.

tel: +421(2)59246416

email: ludmila.turzova@staremesto.sk

 

Zamarovský Jozef

kancelária: 002/príz.

tel: +421(2)59246412

email: jozef.zamarovsky@staremesto.sk

 

Zizičová Soňa

kancelária: 145/I.

tel: +421(2)59246418

email: sona.zizicova@staremesto.sk