Kontakty

 

 

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

IČO: 603147

tel.: +421(2)59246111

fax: +421(2)52920003

email: podatelna@staremesto.sk

IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012

urad_resize

 

 

Starostka

Zástupcovia starostu

Poradca starostu

Miestny kontrolór

Kancelária starostu

Oddelenie stratégie a projektového riadenia

Prednosta miestneho úradu

Kancelária prednostu

Oddelenie územného rozhodovania a stavebného poriadku

Oddelenie legislatívno-právne

Oddelenie finančné

Oddelenie investičné

Oddelenie majetkové

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie kultúry

Matričný úrad

Oddelenie dopravy

Oddelenie životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku

Oddelenie školstva

 

Skrátená pracovná doba MÚ Bratislava - Staré Mesto počas sviatkov

Vážení občania, počas vianočných sviatkov a na Silvestra bude pracovná doba na klienskom centre MÚ Bratislava - Staré Mesto mierne skrátená. V piatok 21.12. budú úradné hodiny do 12.00, medzi sviatkami, teda 27. a 28.12., do 13.00 a na Silvestra, teda 31.12., bude úrad k dispozícii občanom do 12.00. 

Pokladňa bude 31.12. otvorená len do 10.00.

Riadna prevádzka podľa bežných úradných hodín sa začína hneď 2.1. 2019.

Za porozumenie ďakujeme a prajeme vám príjemné prežitie sviatkov. 

 

Úradné hodiny:

Centrum služieb občanom                      Miestny úrad

Pondelok 7,30 - 17,00 hod. Pondelok 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Utorok 7,30 - 15,00 hod.

Streda 7,30 - 17,00 hod. Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Štvrtok 7,30 - 15,00 hod.

Piatok 7,30 - 13,30 hod.

 

Matričný úrad od 26.2.2018 pracovisko na Medenej ul. /prízemie/

Pondelok      
8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod

 Aktuálne hlásenie úmrtí okrem úradných hodín denne v čase  od 8.00 h do 14.00 h.

 

Ohlasovňa pobytu:

Pondelok      
8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod

 

 

mu