Kontakty

 

 

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

IČO: 603147

tel.: +421(2)59246111

fax: +421(2)52920003

email: podatelna@staremesto.sk

IBAN: SK02 0200 0000 0000 0152 6012

urad_resize

 

 

Starostka

Zástupcovia starostky

Poradca starostky

Miestny kontrolór

Kancelária starostky

Oddelenie stratégie a projektového riadenia

Stavebný úrad

Matričný úrad

Prednosta miestneho úradu

Kancelária prednostu

Oddelenie legislatívno-právne

Oddelenie finančné

Oddelenie investičné

Oddelenie majetkové

Oddelenie sociálnych vecí

Oddelenie kultúry

Oddelenie dopravy

Oddelenie životného prostredia, správnych konaní a verejného poriadku

Oddelenie školstva

 

Miestny úrad v Starom Meste dočasne ruší stránkové dni a úradné hodiny pre verejnosť, otvorená bude iba podateľňa

V súlade s preventívnymi opatreniami a odporúčaniami hlavného mesta SR Bratislavy na obmedzenie šírenia nového koronavírusu pristúpil Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto na Vajanského nábreží k dočasnému zrušeniu stránkových dní a úradných hodín pre verejnosť.

Otvorená bude iba podateľňa.

Uvedené opatrenia sú platné do odvolania. O prípadných zmenách budeme občanov včas informovať.

 

Úradné hodiny:

Centrum služieb občanom                      Miestny úrad

Pondelok 7,30 - 17,00 hod. Pondelok 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Utorok 7,30 - 15,00 hod.

Streda 7,30 - 17,00 hod. Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Štvrtok 7,30 - 15,00 hod.

Piatok 7,30 - 13,30 hod.

 

Matričný úrad od 26.2.2018 pracovisko na Medenej ul. /prízemie/

Pondelok      
8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod

 Aktuálne hlásenie úmrtí okrem úradných hodín denne v čase  od 8.00 h do 14.00 h.

 

Ohlasovňa pobytu:

Pondelok      
8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod

 

 

mu