Kosenie trávy

Organizácia zabezpečujúca činnosť

Technické služby Starého Mesta, a.s., Žilinská 1, 811 05 Bratislava, IČO 35 804 092

 

Zoznam lokalít

Grassalkovichova záhrada

Medická záhrada

 

Organizácia zabezpečujúca činnosť

A.I.I. Technické služby s. r. o.,  Kopčianska 82D Bratislava 851 01,  IČO: 45 917 833

 

Zoznam lokalít

Ostatné plochy v správe MČ

 

Dokumentácia k verejnému obstarávaniu:

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/154278

 

Zmluva:

Zmluva č. 511/2016 (PDF, 38 MB)