Materiály

1. Otvorenie

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

2. Správa predsedu Miestnej volebnej komisie o výsledku volieb do orgánov samosprávy mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

3. Zloženie sľubu starostu a odovzdanie insignií

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

4. Zloženie sľubu poslancov

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

5. Voľba zástupcov starostu

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

6. Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

7. Poverenie poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia miestneho zastupiteľstva

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

8. Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

9. Voľba predsedov a voľba členov komisií

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

10. Určenie platu novozvolenej starostke

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

11. Určenie platu miestnemu kontrolórovi

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

12. Návrh na určenie sobášneho dňa a dňa na uvítanie detí do života v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášne obrady, určenie obradníkov slávnostného uvítania detí do života a schválenie miesta na výkon sobášov na území mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

13. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.