Materiály

Schválenie programu zasadnutia

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1. Prerokovanie pomoci nájomníkom bývajúcim v reštituovaných a privatizovaných bytoch v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.