Materiály

Schválenie programu zasadnutia

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.

1. Zmeny a doplnky územného plánu zóny Mudroňova (juhozápad), v regulačnom bloku č. 22, rok 2009

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 18,26 KB)
Prílohy Prílohy (ZIP, 4,92 MB)
Prílohy 2 Prílohy 2 (ZIP, 15,84 MB)

2. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1 - regulačný blok 24-2, 2009

nebol prerokovaný

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 17,98 KB)
Prílohy Prílohy (ZIP, 976,49 KB)

3. Územný plán zóny A4 Mudroňova sever – Palisády - zmeny a doplnky č. 1 - regulačný blok č. 27-1, 2009

nebol prerokovaný

Súbory na stiahnutie

Návrh VZN Návrh VZN (PDF, 20,12 KB)
Prílohy Prílohy (ZIP, 2,79 MB)

4. Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto č. 5/2007 – Stanovisko mestskej časti k aktualizácii územného plánu zóny A6 Bratislava rok 2006 v sektore č. 10a

Súbory na stiahnutie

5. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 95/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Súbory na stiahnutie

6. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 96/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Súbory na stiahnutie

7. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 97/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Súbory na stiahnutie

8. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 99/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Súbory na stiahnutie

9. Návrh na zosúladenie uznesenia č. 100/2009 zo dňa 03.11.2009 so zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Súbory na stiahnutie

10. Návrh na zmenu uznesenia č. 98/2009 zo dňa 03.11.2009, ktorým bol schválený predaj bytov v bytovom dome na ulici Obchodná 7, súp.č. 544 a podielu na pozemku parc.č. 8408

Súbory na stiahnutie

11. Rôzne

Súbory na stiahnutie

Žiadny navrhovaný materiál na stiahnutie.