Materská škola Ferienčíkova

Adresa:

Ferienčíkova 12

811 08  Bratislava

 

Telefón: 

MŠ      02/ 52 96 80 39

ŠJ        02/ 62 80 20 12

 

Mail: msferiencikova@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Tatiana Hozová

 

Školský rok: 2019/2020
Počet tried:    2

 

Zameranie:

Materská škola sa nachádza v centre mesta. Ponúka deťom typ rodinnej výchovy. Láskavým prístupom k deťom, motiváciou, odborným pôsobením a osobnosťou učiteľa škola demonštruje princípy priateľstva a tolerancie. Deti majú vytvorené podmienky pre aktívnu samostatnú a tvorivú sebarealizáciu a učenie. MŠ vytvára prostredie, v ktorom si dieťa rozvíja, upevňuje a osvojuje návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, podporuje jedinečnosť, osobnosť a  záujmy dieťaťa, pripravuje dieťa na úspešný vstup do ZŠ.

 

Aktivity MŠ:

 • Realizácia Školského vzdelávacieho programu
 • Oboznámenie detí s cudzím jazykom – Aj
 • Krúžky – výtvarný,
 • Kurzy – plavecký, korčuľovanie
 • Akcie usporiadané kultúrnymi inštitúciami
 • Divadelné predstavenia
 • Vychádzky do Starého Mesta

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

MŠ využíva telocvičňu, vnútorný dvor a priestory Medickej záhrady.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Správaj sa bezpečne
 • Týždeň jablka pre zdravie človeka
 • Moja Bratislava
 • Život okolo mňa

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • ZŠ s MŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48, Bratislava
 • CPPPaP Bratislava
 • Bibiana
 • SNG Bratislava
 • Logopéd
 • Šport – komplex TEMPO
 • Happy Kids o.z
 • Bratislavské bábkové divadlo
 • Externé divadelné telesá

 

Hodnotiaca správa Materskej školy Ferienčíkova 12, 811 08 Bratislava za školský rok 2008/2009 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2018/2019 (PDF, 240 KB)

Hodnotiaca správa Materskej školy Ferienčíkova 12, 811 08 Bratislava za školský rok 2008/2009 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2017/2018 (PDF, 191 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2016/2017 (PDF, 214 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2015/2016 (PDF, 214 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2014/2015 (PDF, 215 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2013/2014 (PDF, 216 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2012/2013 (PDF, 272 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2011/2012 (PDF, 81 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2010/2011 (PDF, 69 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Ferienčíkova 12 za školský rok 2009/2010 (PDF, 74,48 KB)
Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Ferienčíková Správa o hospodárení za rok 2009 - MŠ Ferienčíková (PDF, 6,19 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Ferienčíkova 12, 811 08 Bratislava za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Ferienčíkova 12, 811 08 Bratislava za školský rok 2008/2009 (PDF, 69,8 KB)
Správa o hospodárení Materskej školy Ferienčíkova 12 za rok 2008 Správa o hospodárení Materskej školy Ferienčíkova 12 za rok 2008 (PDF, 5,88 KB)