Materská škola Grösslingová (súčasť právneho subjektu ZŠ s MŠ M. R. Štefánika)

Adresa:
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika
Grösslingová 48
811 09 Bratislava 

 

Tel: MŠ 02/ 52 92 37 50

Mail: helga.dovalova@zsgrosslingova.sk

 

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Hronská
Zástupkyňa riaditeľky pre MŠ: Bc. Helga Dovalová

 

Školský rok 2018/2019

Počet tried: 4

Realizácia školského vzdelávacieho programu Grösslingáčik

 

Krúžky:

 • Anglický jazyk
 • Tanečná rytmika
 • Športová príprava
 • Výtvarný krúžok

 

Aktivity MŠ:

 • Jesenná, zimná a jarná športová olympiáda
 • Divadelné predstavenia
 • Fašiangový karneval
 • Návštevy knižnice
 • Korčuľovanie
 • Plavecký výcvik
 • Lyžiarsky výcvik
 • Týždeň hlasného čítania
 • Besiedky pre rodičov
 • Výlety

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov: 

 • materská škola využíva všetky priestory v budove školy / telocvičňa, jedáleň/
 • priestranný areál školského dvora s preliezačkami, pieskoviskom a športovou plochou

 

Zapojenosť  MŠ do projektov: 

 • Projekt IBM KIDSMART
 • Projekt Medvedík Nivea
 • Prvky projektu: Adamko hravo-zdravo
 • Olompiáda
 • Staromešťatá
 • Zapájanie sa do vyhlásených výtvarných a iných  súťaží

  

Spolupráca MŠ s inými organizáciami: 

 • Happy Kids
 • Výukové programy Environsvet
 • ZŠ M. R. Štefánika, Grösslingová 48
 • Miestna knižnica
 • Štátne bábkové divadlo
 • MPC Bratislava
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Bratislava
 • Bibiana
 • polícia, hasiči