Materská škola Heydukova

Adresa:
Heydukova 25
811 08 Bratislava

 

Telefón:

02/52 96 86 66

 

Mail:

msheydukova@staremesto.sk

 

Riaditeľka: Zdenka Janotová

 

Školský rok 2019/2020

Počet tried:    3

 

Zameranie:

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa s ohľadom na jeho individuálne schopnosti v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej. . Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť deťom, ktoré navštevujú materskú školu získať základy kľúčových kompetencií pre vstup do základnej školy.

 

Aktivity MŠ:

 • realizácia Školského vzdelávacieho programu „Cesta do detského sveta“
 • oboznamovanie detí s cudzím jazykom (AJ)
 • krúžky – tanečný, výtvarný
 • návšteva predstavení – Bábkové divadlo, Bibiana, kino...
 • interaktívne predstavenia pre deti v priestoroch MŠ
 • návštevy galérií, múzeí
 • poznávanie Bratislavy
 • environmentálne výučbové programy
 • výtvarné súťaže
 • výlety, exkurzie
 • besiedky
 • v spolupráci s rodičmi tvorivé dielne
 • príprava programu k Vianociam, Dňa učiteľov...,Denné centrum pre seniorov
 • tvorivé dielne v spolupráci s jednotlivými centrami v budove
 • Prešporkovo – spolupráca , účasť na aktivitách

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola sa nachádza v priestoroch na Heydukovej ulici v centre mesta. Využíva dve podlažia obytného domu. Priestory v budove MŠ sú zariadené moderne a rozvrhnuté účelovo, deti majú k dispozícii herne, spálne, umyvárne, šatne, jedáleň. V materskej škole je výdajná školská jedáleň, strava sa deťom dováža. Vlastný dvor materská škola nemá, na pobyt vonku využívame verejné ihrisko na Jedlíkovej ulici, Medickú záhradu.

 

Zapojenosť MŠ do projektov:

 • Adamko hravo-zdravo
 • Ovečky
 • Zdravé zúbky
 • Tajomstvo jednej kvapôčky
 • Čítanie pre najmenších
 • Bezpečná MŠ
 • Chorý medvedík

 

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

 • Mestská knižnica – čítanie pre deti
 • MPC Bratislava
 • CPPP a P Bratislava - psychológ
 • Bibiana
 • OZ pri MŠ Heydukova, Rodičovské združenie
 • Prešporkovo – materské centrum
 • Daphne – enviromentálne programy
 • Denné centrum pre seniorov

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2018/2019 (PDF, 160 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2017/2018 (PDF, 157 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2016/2017 (PDF, 194 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2015/2016 (PDF, 197 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25, 811 08 Bratislava za školský rok 2014/2015 (PDF, 194 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Heydukova 25 v Bratislave za školský rok 2013/2014 (PDF, 194 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Malá 6, 811 02 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Medená 24, za školský rok 2012/2013 (PDF, 266 KB)