Materská škola Timravina (s právnou subjektivitou)

Adresa:
Timravina 8
811 06 Bratislava

 

Telefón:     

MŠ      02/54414323

ŠJ        02/54414495

 

Mail:  

MŠ      mstimravina@mail.t-com.sk

ŠJ        mrazikovaz@azet.sk

 

Riaditeľka: Ing. Koledová Katarína

 

Školský rok: 2019/2020

Počet tried:    4

 

Zameranie: 

Materská škola vedie deti k zdravému  životnému štýlu, zameraná je na osobnostný a všestranný rozvoj dieťaťa, uplatňuje individuálny prístup k deťom a rozvíja ich tvorivosť a nadanie širokým spektrom aktivít.

 

Aktivity MŠ: 

  • Realizácia inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu
  • Oboznamovanie detí s cudzími jazykmi (AJ, NJ)
  • Krúžky – výtvarný, športovo-pohybová príprava
  • Plavecký, lyžiarsky výcvik, korčuľovanie

 

Využívanie priestorov budovy školy a priľahlých objektov:

Materská škola využíva všetky priestory v budove školy, samostatnú telocvičňu, interaktívnu triedu, učebne, priestranný areál patriaci MŠ s trávnatým dvorom, preliezačkami pre deti.

  

Spolupráca MŠ s inými organizáciami:

  • Základná škola, Mudroňova
  • Mestská polícia Bratislava-Staré Mesto
  • Zubná ambulancia: MUDr. Danišová

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2018/2019 (PDF, 184 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2017/2018 (PDF, 188 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2016/2017 (PDF, 260 KB)

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2015/2016 (PDF, 263 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2014/2015 (PDF, 240 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2013/2014 (PDF, 240 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2012/2013 (PDF, 265 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2011/2012 (PDF, 69 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2010/2011 (PDF, 68 KB)
Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2009/2010 Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2009/2010 (PDF, 80,74 KB)
Hodnotiaca správa Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2008/2009 Hodnotiaca správa Materskej školy Timravina 8, 811 06 Bratislava za školský rok 2008/2009
(PDF, 72,25 KB)