Materské centrá

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto vychádza v ústrety mladým rodinám podporovaním rodinných či materských centier a klubov. A to tak, že im poskytuje bezplatne priestor vo svojich základných školách, a v prípade, že požiadajú o dotáciu na svoju činnosť a projekty, postupuje v zmysle VZN č. 2/2009 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti.

 

V mestskej časti aktuálne funguje jediné centrum, strechu nad hlavou mu poskytla mestská časť:

  • Rodinné centrum Prešporkovo vzniklo v marci 2005, pôsobí na Heydukovej 25. Viac info o podujatiach a kontakty: www.presporkovo.sk, tel: 0904927425, štatutár: Mgr. Lenka Černáková, email: info@presporkovo.sk.