Mgr. Miroslava BABČANOVÁ

Miroslava Tel: +421911316146
Mail: unique.ba@gmail.com
Politická príslušnosť vo voľbách: SMER
Volebný obvod: 3
Komisie: KOVZ, KVaÚP, KK
Ďalšie informácie:

 

Dochádzka na MZ

Absolvované zasadnutia MZ

33. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 02.11.2010

32. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 28.09.2010 - mimoriadne

31. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 14.09.2010

30. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 08.06.2010

29. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 20.04.2010

27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 11.03.2010 - mimoriadne

26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 09.02.2010

25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 08.12.2009

24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 03.11.2009

23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 29.09.2009

22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 23.06.2009

20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 10.03.2009

19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 03.02.2009

18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 09-10.12.2008

17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 04.11.2008

16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 16.09.2008

15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 24.06.2008

14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 13.05.2008

12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 01.04.2008

11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 12.02.2008

10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 11.12.2007

9. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 13.11.2007

8. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 16.10.2007

7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 18.09.2007

6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 26.06.2007

5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 29.05.2007

4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 24.04.2007

3. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 27.03.2007

2. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 30.01.2007

1. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 19.12.2006

 

Neabsolvované zasadnutia MZ

28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 16.03.2010 - mimoriadne

21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 28.04.2009

13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 07.05.2008 (mimoriadne)

 

Dochádzka na komisie

Komisia o ochr. ver. záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Účasť:

Zasadnutie komisie zo dňa 20.10.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 19.05.2010
Zasadnutie komisie zo dňa 21.04.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 20.02.2008
Zasadnutie komisie zo dňa 02.05.2007
Zasadnutie komisie zo dňa 27.02.2007


Neúčasť:

Zasadnutie komisie zo dňa 18.05.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 02.07.2008

 

Komisia výstavby a územného plánovania

Účasť:

Zasadnutie komisie zo dňa 07.04.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 20.01.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 02.11.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 28.01.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 29.10.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 09.06.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 12.05.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 05.12.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 29.11.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 23.10.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 16.08.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 13.03.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 22.01.2007

 

Neúčasť:

Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 18.08.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 10.02.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 17.09.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 16.06.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 23.04.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 15.04.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 05.03.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 24.11.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 03.09.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 26.06.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 14.04.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 20.03.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 28.02.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 10.09.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 10.05.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 20.03.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 08.03.2007

 

Komisia kultúry

Účasť:

Zasadnutie komisie zo dňa 19.05.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 25.03.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 28.01.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 08.10.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 24.09.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 30.04.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 05.12.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 27.09.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 21.06.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 23.05.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 18.04.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 21.03.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 28.02.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 25.01.2007


Neúčasť:

Zasadnutie komisie zo dňa 20.10.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 08.09.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 10.03.2010

Zasadnutie komisie zo dňa 19.10.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 27.05.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 05.03.2009

Zasadnutie komisie zo dňa 08.12.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 20.11.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 25.06.2008

Zasadnutie komisie zo dňa 19.11.2007

Zasadnutie komisie zo dňa 08.11.2007

 

Majetkové priznanie