Miestna rada 2010-2014

§ 7

Miestne orgány

(2) Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:
a) miestna rada, ak miestne zastupiteľstvo má najmenej 9 poslancov,
 
(Zo zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov)

Rokovací poriadok miestnej rady mestskej časti Bratislava – Staré Mesto platný od 1.10.2011

Členovia: Ing. Martin BORGUĽA
Ing. Ján KRTA
Mgr. PaedDr. Barbora ORÁČOVÁ PhD.
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Zasadnutia:

Zasadnutie Miestnej rady 21.10.2014

Zasadnutie Miestnej rady 16.09.2014

Zasadnutie Miestnej rady 01.07.2014 - mimoriadne

Zasadnutie Miestnej rady 17.06.2014

Zasadnutie Miestnej rady 13.05.2014

Zasadnutie Miestnej rady 08.04.2014

Zasadnutie Miestnej rady 04.03.2014

Zasadnutie Miestnej rady 28.01.2014

Zasadnutie Miestnej rady 03.12.2013

Zasadnutie Miestnej rady 22.10.2013

Zasadnutie Miestnej rady 17.09.2013

Zasadnutie Miestnej rady 27.08.2013

Zasadnutie Miestnej rady 18.06.2013

Zasadnutie Miestnej rady 14.05.2013

Zasadnutie Miestnej rady 16.04.2013

Zasadnutie Miestnej rady 12.03.2013

Zasadnutie Miestnej rady 05.02.2013

Zasadnutie Miestnej rady 04.12.2012

Zasadnutie Miestnej rady 27.11.2012

Zasadnutie Miestnej rady 16.10.2012

Zasadnutie Miestnej rady 18.09.2012

Zasadnutie Miestnej rady 19.06.2012

Zasadnutie Miestnej rady 15.05.2012

Zasadnutie Miestnej rady 17.04.2012

Zasadnutie Miestnej rady 20.03.2012

Zasadnutie Miestnej rady 07.02.2012

Zasadnutie Miestnej rady 06.12.2011

Zasadnutie Miestnej rady 02.11.2011

Zasadnutie Miestnej rady 06.09.2011

Zasadnutie Miestnej rady 07.06.2011

Zasadnutie Miestnej rady 21.04.2011

Zasadnutie Miestnej rady 08.02.2011