Miestna rada 2006-2010

§ 7

Miestne orgány

(2) Orgánmi miestneho zastupiteľstva sú:
a) miestna rada, ak miestne zastupiteľstvo má najmenej 9 poslancov,
 
(Zo zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste SR Bratislave v znení neskorších predpisov)

Rokovací poriadok miestnej rady mestskej časti Bratislava – Staré Mesto

Členovia: Ing. Martin BORGUĽA
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Zasadnutia: Zasadnutie Miestnej rady 26.10.2010
Zasadnutie Miestnej rady 07.09.2010
Zasadnutie Miestnej rady 16.06.2010
Zasadnutie Miestnej rady 01.06.2010
Zasadnutie Miestnej rady 29.04.2010
Zasadnutie Miestnej rady 13.04.2010
Zasadnutie Miestnej rady 02.02.2010
Zasadnutie Miestnej rady 01.12.2009
Zasadnutie Miestnej rady 27.10.2009
Zasadnutie Miestnej rady 22.09.2009
Zasadnutie Miestnej rady 16.06.2009
Zasadnutie Miestnej rady 21.04.2009
Zasadnutie Miestnej rady 03.03.2009
Zasadnutie Miestnej rady 27.01.2009
Zasadnutie Miestnej rady 02.12.2008
Zasadnutie Miestnej rady 28.10.2008
Zasadnutie Miestnej rady 09.09.2008
Zasadnutie Miestnej rady 17.06.2008
Zasadnutie Miestnej rady 06.05.2008
Zasadnutie Miestnej rady 25.03.2008
Zasadnutie Miestnej rady 05.02.2008
Zasadnutie Miestnej rady 04.12.2007
Zasadnutie Miestnej rady 06.11.2007
Zasadnutie Miestnej rady 09.10.2007
Zasadnutie Miestnej rady 11.09.2007
Zasadnutie Miestnej rady 19.06.2007
Zasadnutie Miestnej rady 22.05.2007
Zasadnutie Miestnej rady 17.04.2007
Zasadnutie Miestnej rady 20.03.2007
Zasadnutie Miestnej rady 20.02.2007
Zasadnutie Miestnej rady 23.01.2007