Miestny kontrolór

Paradeiser Oliver, Ing.

miestny kontrolór

kancelária: 121/I.

tel: +421(2)59246354, 0911788733 

email: oliver.paradeiser@staremesto.sk

 

Útvar miestneho kontrolóra