Miestny úrad

Vajanského nábrežie 3

814 21 Bratislava 1

IČO: 603147

tel.: +421(2)59246111

fax: +421(2)52920003

e-mail: podatelna@staremesto.sk 

urad_resize

 

 

Úradné hodiny:

Centrum služieb občanom                       Miestny úrad

Pondelok 7,30 - 17,00 hod. Pondelok 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Utorok 7,30 - 15,00 hod.
Streda 7,30 - 17,00 hod. Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Štvrtok 7,30 - 15,00 hod.
Piatok 7,30 - 13,30 hod.

 

 

Matričný úrad:

Pondelok      
8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod

   
 

Ohlasovňa pobytu:

Pondelok      
8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod
Streda 8,00 - 12,00  13,00 - 17,00 hod

 

Aktuálne hlásenie úmrtí okrem úradných hodín denne v čase  od 8.00 h do 14.00 h.

 

mu