Miloš DOMORÁK

Miloš

Telefón: 0903 925 864
E-mail: domorak.milos@gmail.com
Politická príslušnosť: SaS
Volebný obvod: 7
Komisie: KOVE, KOMA, KONA, KODO
Ďalšie informácie:

 

Zastupované ulice:

Volebný obvod: 7
Ulice: Americké nám., Anenská, Banskobystrická, Belopotockého, Benediktiho, Bernolákova, Björnsonova, Blumentálska, Fazuľová, Floriánske nám., Imricha Karvaša, Jozefská, Justičná, Karadžičova, Kmeťovo nám., Krížna, Legionárska, Lehotského, Májkova, Mickiewiczova, Mýtna, Námestie 1.mája, Námestie Martina Benku, Námestie slobody, Poľská, Povraznícka, Radlinského, Slovanská, Šancová, Školská, Škovránčia, Tabaková, Vazovova, Wilsonova, Záhradnícka, Záhrebská, Žilinská