Mobil Parking spojil Staré Mesto s Viedňou

Mobil Parking je moderná forma platby za parkovanie prostredníctvom SMS poslanej z mobilného telefónu. Výhodou novej formy platby je, že vodič nemusí zháňať a kupovať parkovacie karty. Môže si cez mobilný telefón objednať službu, ktorá ho navyše upozorní, že sa blíži čas vypršania jeho uhradeného parkovného. Pri prekročení lehoty sa nemusí vracať k autu. Parkovné si predĺži z miesta, kde sa práve nachádza. Podnikatelia si môžu objednať mesačné dodávanie súhrnných daňových dokladov.

 

Čo by mal urobiť vodič, ktorý má záujem o používanie služby? Musí sa zaregistrovať na internetovej stránke www.m-parking.sk a predplatiť si „elektronické" parkovacie karty. Pri parkovaní potom odošle zo svojho mobilného telefónu SMS na číslo 0902 020202. Uvedie v nej žiadaný čas parkovania. Ten sa uvádza buď v hodinách - napr. 1, 2, 3 alebo minútach - napr. 60, 120 alebo 180.

Parkovanie sa považuje za uhradené v momente, kedy užívateľ dostane potvrdzujúcu SMS. Následne sa mu z jeho parkovacieho konta odpočíta adekvátny počet parkovaní. Vo väčšine prípadov nie je potrebné v SMS nič viac uvádzať. Každý zaregistrovaný vodič má v totiž systéme uvedené evidenčné číslo vozidla (EČV, bývalá ŠPZ), s ktorým parkuje najčastejšie. Ak vodič chce zaparkovať s iným autom, musí uviesť aj jeho evidenčné číslo. Týmto spôsobom je možné zaplatiť parkovanie aj priateľom alebo obchodným partnerom.

Mobil Parking je možné využívať v zóne s dopravným obmedzením na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na boxoch určených na rýchloobrátkové parkovanie (krátkodobé státie). Teda všade tam, kde je dnes potrebné používať jednorazové stieracie karty parkovacej spoločnosti BPS Par.
Parkovné platené cez Mobil Parking stojí rovnako ako pri parkovacích kartách 70 centov (21 Sk) na hodinu vrátane DPH. Treba však ešte pripočítať cenu úvodnej SMS, ktorá je závislá na zmluve užívateľa s jeho mobilným operátorom.

Užívateľov prekvapí motivačný balíček parkovacích hodín od poskytovateľa služby - spoločnosti MPay. Bezprostredne po registrácii na stránke www.m-parking.sk dostanú k dispozícii bezplatné parkovanie v rozsahu 3 hodín. Tento voľný kredit môžu využiť na oboznámenie sa so systémom a vyskúšanie služby. Akcia platí až do odvolania.

Súčasťou systému Mobil Parking je aj nasadenie mobilných zariadení pre kontrolu parkovania. Kontrola sa tým stáva transparentnejšou a prípadné sporné prípady sa budú dať spätne preveriť.

 

Mobil Parking je využiteľný aj v susednej Viedni. Na stránke Mobil Parking je možné zaregistrovať sa aj pre používanie analogicky fungujúceho systému vo Viedni. Je však dôležité si uvedomiť, že pre tamojšie parkovanie platia iné pravidlá než v Bratislave, napr. cena je 1,2 eura za hodinu. Podrobnosti sú na registračnej internetovej stránke.
Na Slovensku môžete prostredníctvom služby Mobil Parking zaparkovať v Lučenci, v Martine a v Rimavskej Sobote.

 

Služba Mobil Parking bola zavedená na základe projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG IIIA Slovenská republika - Rakúsko, ktorý bol spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ. Poskytovateľom služby je MPay Slovakia, s. r. o. Technológiu na prevádzku služby Mobil Parking zabezpečuje spoločnosť Siemens, s. r. o., ktorej sesterská spoločnosť realizuje rovnaký projekt vo Viedni.

 

Ďalšie informácie získate na stránke www.m-parking.sk.