Mobilparking

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto - ako prvá na Slovensku - uviedla od 1. júla 2008 v spolupráci s mestom Viedeň do života službu Mobil Parking. Služba je poskytovaná na parkovacích miestach, ktoré na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto spravuje BPS Park, a. s. Bratislava.